NIEUWSBRIEF: 26 maart 2014 – Oudercontact 2de graad

Geachte ouders

U zal al wel gemerkt hebben dat er de laatste tijd druk wordt getoetst.

Volgende week krijgt uw zoon/dochter zijn/haar paasrapport.

Wij geven aan de ouders de kans dit rapport persoonlijk te komen afhalen en te bespreken met de klastitularis van uw kind.
Dit kan voor de 2de graad op woensdag 2 april van 15.00 uur tot 17.30 uur in de klas van de leerkracht. De niet-afgehaalde rapporten worden vrijdag aan de kinderen meegegeven.

 Daenen Jan, directeur

Onderergetekende, …………………………………………………………………………………………… vader/moeder

van …………………………………………………………………………………     klas: ………………   wenst het rapport van zijn/haar kind af te halen op woensdag 2 april bij (één leerkracht aanduiden a.u.b.)

O    juf Carine                          O    juf Els                                 O     juf Lidy

en kan komen tussen (aanduiden wat van toepassing is)

O    15u00 en 15u30             O   16u00 en 16u30              O     17u00 en 17u30

O    15u30 en 16u00             O   16u30 en 17u00             

 

 

Handtekening: …………………………