NIEUWSBRIEF: 26 maart 2014 – Oudercontact 1ste graad

Geachte ouders

U zal al wel gemerkt hebben dat er de laatste tijd druk wordt getoetst.

Volgende week krijgt uw zoon/dochter zijn/haar paasrapport.

Juf Kris

1ste leerjaar

Juf Lidy

2de leerjaar

 

 

Wij geven aan de ouders de kans dit rapport persoonlijk te komen afhalen en te bespreken met de klastitularis van uw kind.
Dit kan voor de 1ste graad op woensdag 2 april van 15.00 uur tot 17.30 uur in de klas van de leerkracht.

De niet-afgehaalde rapporten worden vrijdag aan de kinderen meegegeven.

 Daenen Jan, directeur

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………… vader/moeder

van …………………………………………………………………………………     klas: ………………   wenst het rapport van zijn/haar kind af te

halen op woensdag 2 april en kan komen tussen:

 

(aanduiden wat van toepassing is)

O    15u00 en 15u30             O   16u00 en 16u30              O     17u00 en 17u30

O    15u30 en 16u00             O   16u30 en 17u00             

 

Handtekening: …………………………