NIEUWSBRIEF 17 MAART 2014 – Sponsorwandeling

NIEUWSBRIEF   17 MAART 2014

Beste ouders,

Senegal, ‘plant de toekomst’ is dit jaar het thema van Broederlijk Delen. Een thema dat handelt over landbouw.

Ook in de kleuterschool gaat de veertigdagentijd niet zomaar aan ons voorbij. Samen met jullie kinderen en jullie hulp willen wij ons inzetten voor een betere leefwereld voor de bevolking en vooral voor de landbouwers in Senegal.

En dit willen we doen door samen op weg te gaan!

We willen met onze kleuters in Werm een 2000-stappenwandeling (ong. 2 km) afleggen die door jullie en andere familieleden gesponsord kan worden. Deze wandeling zal een van de volgende weken doorgaan, rekening houdend met het weer.

Op bijgevoegd formulier kan u en kunnen andere sponsors bij de 2000 voetstapjes een bedrag naar keuze invullen . Dit ingevulde formulier kan dan samen met het sponsorgeld afgegeven worden ten laatste op maandag 24 maart.

In het kader van dit project zullen we ook een vastenviering in de kerk houden op woensdag 26 maart aansluitend op de viering van de lagere school die aanvangt om 9u00.

Iedereen is welkom dus zeg het voort aan familie, vrienden en buren.

Wij danken u alvast voor uw sponsoring!

Directie en kleuterjuffen