Nieuwsbrief 13 maart 2014 – Sporten

Beste ouders,

Woensdag 19 maart gaan we sporten in de Kimpel.

Jullie mogen de kleuters aan de Kimpel afzetten om 8u45 bij de juffen en terug komen ophalen om 11u30 in de hal van de Kimpel.

Indien mogelijk, probeer te carpoolen met anderen. Als dit niet moest lukken, proberen we een oplossing te zoeken.

Denk aan sportieve kledij, turnpantoffels of loopschoenen (thuis aandoen), boekentasje met eten en drinken. Géén juweeltjes en overbodige speldjes aub.

 

Invullen en zo vlug mogelijk  LIEFST MORGEN mee terug geven aub;

 

Mijn kleuter……………………………………………………..Klas:…………………

 

Gaat   WEL  /   NIET mee sporten in de Kimpel te Bilzen.

 

0   Mijn kleuter gaat ’s morgens naar de opvang en heeft vervoer nodig

 

0   Ik breng mijn kleuter naar de Kimpel om 8u45

 

0   Mijn kleuter moet ’s middags naar de opvang en heeft vervoer nodig

 

0   Ik  kom mijn kleuter aan de Kimpel afhalen om 11u30

 

0  Mijn kleuter rijdt mee met …………………………………….

 

 

Datum en handtekening van de ouders:

 

—————————————————-