NIEUWSBRIEF 27 februari 2014 – Belangrijke data – Prettige vakantie!

NIEUWSBRIEF 27 februari 2014

 

Beste ouders,

 

Voor de maskers echt opgezet worden nog even dit:

 

Van oudercomité naar ouderraad.

Vanaf nu hebben we in Werm geen oudercomité meer maar een ouderraad. Concreet wil dat zeggen dat men voortaan onder de KODB-koepel van de school gaat vallen, wat voor hun een extra ruggensteun zal bieden wanneer men activiteiten buiten de schooluren gaat organiseren, zoals bijvoorbeeld verzekeringen bij gebeurlijke ongevallen.

De volgende ouders hebben via mail bevestigd te willen deel uitmaken van de ouderraad: Jana Zamecnikova (voorzitster), Ann Petermans (ondervoorzitster), Davina Tits (website verantwoordelijke), Anouk Vastbinder (penningmeester), Yves Crijns (secretaris), Bobbaers Jeffrey, Ine Slegers, Houben Katja, An Caris, Nicole Degeling, Christian Severi, Natascha Collas en Timmy Driesen. In naam van de school zou ik alle leden van deze ouderraad nu reeds willen bedanken voor hun engagement ten dienste van de school.

 

Eetdag…(Eerste activiteit van de nieuwe ouderraad)

De ouderraad van het Opwermerke mocht op 22 februari ruim 300 aanwezigen te eten en te drinken geven op de jaarlijkse spaghettidag. Het was een schot in de roos en wij danken de ouderraad voor hun bereidwilligheid de opbrengst aan de school te schenken ter sponsoring van nieuwe digiborden, aankoop van software voor dezelfde borden, speelplaatsverfraaiing, financiële bijdrage aan schooluitstappen, … DANK OOK AAN ALLE AANWEZIGEN, AAN ALLE LEERKRACHTEN EN AAN ALLE LEDEN VAN de ouderraad.

 

Project-14 daagse: “Kunst”…

Proficiat en dankjewel aan alle kinderen, de leerkrachten en de talrijke vrijwilligers die gezorgd hebben voor een fantastische beleving van het project.

 

Extra uren…

De kleutertjes die tijdens het schooljaar zijn ingestapt hebben gezorgd voor een aantal extra lestijden voor het kleuteronderwijs. Die lestijden worden verdeeld over de twee vestigingen. Na overleg met de kleuterleidsters komt Inge Croux woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag de leerkrachten in Werm versterken. Juf Manuella Hansen blijft op vrijdag voortaan lesgeven in het Nederwijsje. Indien jullie met Juf Inge in de toekomst willen communiceren via mail dan kan dat op het volgende mailadres: ingecroux@pandora.be

 

Vasten…

5 maart is het Aswoensdag en nodigen we naast de kinderen ook alle ouders uit om de vasten in te zetten met een eucharistieviering in onze kerk.

Na de krokusvakantie gaan we samen verder werken rond de vasten. Het thema van het vastenproject luidt als volgt: “Campagne Senegal: plan(t) de toekomst.”

De vastenviering zal doorgaan op woensdag 2 april om 9u in onze kerk.

Onze jaarlijkse koffiestop ten voordele van het project vindt plaats op 3 april 2014.

 

Zeeklassen

De infodag voor de komende zeeklassen die plaatsvinden van 5 mei tot en met 9 mei, gaat door op dinsdag 11 maart om 19u30 in de klas van juf. Yolande. Een aanrader voor alle ouders die hier betrokken partij zijn.

 

Enkel data om te noteren…

26 maart: Infoavond “Eerste communie”

27 maart: Oudercontact: bespreking van het paasrapport voor het lager onderwijs

3 mei: Eerste communie: eucharistieviering start om 17u45 in onze kerk.

7 mei: Infodag boerderijklassen in de klas van meester Guido.

17 mei: Schoolfeest

1 juni: Vormsel

Van 11 tot 13 juni: Boerderijklassen in Gijzenzele.

 

Maar eerst is er nog KROKUSVAKANTIE… Geniet ervan en op maandag 10 maart zien we elkaar weer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Daenen

Directeur