Nieuwsbrief 14 januari 2014 – Project:”Nooit meer oorlog”

Beste ouders,

Dit jaar, na 100 jaar, wordt het begin van de eerste wereldoorlog herdacht.

Als school willen we hier ook aandacht aan besteden.

Op 20 januari starten we daarom met het project ‘Nooit meer oorlog!’ dat 2 weken zal duren.

Per leeftijdsgroep worden er andere accenten gelegd. De klemtoon uit deze periode uit onze geschiedenis zal liggen op ‘omgaan met conflicten’ en op vredelievend met elkaar omgaan.

We krijgen tijdens dit project bezoek van een aantal mensen die heel wat te vertellen hebben over het leven tijdens de eerste wereldoorlog, maar ook van iemand die vertelt over het  leven als kind tijdens de tweede wereldoorlog.

We brengen met de kinderen van de lagere school een bezoek aan het fort van Eben-Emael en aan een soldatenkerkhof (hierover volgt meer informatie).

We willen vragen of er mensen zijn die thuis voorwerpen hebben uit de periode van de eerste (of de tweede) wereldoorlog om tijdens deze periode tentoon te stellen.

Indien u dat hebt, mag u die meegeven (met uw naam erop). Wij zullen er de grootste zorg voor dragen!

Op 31 januari sluiten we het project af met een tentoonstelling voor ouders en grootouders, vanaf 14.45u. Dit kunt u alvast in uw agenda noteren!

 

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van ‘t Nederwijsje