NIEUWSBRIEF 17 december 2013 – Zalige Kerstmis en een gelukkig 2014!

Beste ouders,

Aan de vooravond van de kerstvakantie wil ik van de gelegenheid gebruik maken iedereen te bedanken voor het voorbije trimester. Er is hard gewerkt door leerlingen, leerkrachten en ouders.

Het oudercomité van het Nederwijsje zorgde als vanouds voor een spetterende kinderfuif.
De leden van het oudercomité van Werm richtten voor de eerste keer een “Kerstwandeling met kerstcafé” in. Deze wandeling kon rekenen op meer dan 100 wandelaars.
De opkomst en de betrokkenheid bij beide activiteiten was zeer hoog. Dat doet deugd!

Het gelegenheidskoortje van de school “De Nederwijsjes” zorgde voor een fijne kerstsfeer tijdens de kerstmarkt op de Neder. Ook de optredens van enkele beginnende muzikanten van onze school werd enorm geapprecieerd.

Warm aan te bevelen is de viering van Kerstmis op kerstavond gebracht door de leerlingen van het Opwermerke. Deze viering gaat door in Werm op 24 december om 18u in de zaal achter de school.

Dit zijn initiatieven genomen door leerkrachten met de medewerking van  leerlingen die zich op vrijwillige basis inzetten voor het welzijn van de school en de gemeenschap.

Ik wil dan ook graag mijn beste wensen uitspreken voor een fijn en sfeervol kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Geniet samen met uw kinderen van een welverdiende en deugddoende kerstvakantie. Op maandag 6 januari 2014 zien we elkaar weer.

Noteer onze eetdagen ook alvast in jullie agenda:

– Nederwijsje: zondag 26 januari 2014

– Kleuters en lager Opwermerke: zaterdag 22 februari 2014

Met vriendelijke groet,

Jan Daenen

Directeur