NIEUWSBRIEF 16 december 2013 – Doorschuiven van de kleuters –

Beste ouders,

Betreft: klasindeling

Het jaar 2013 loopt ten einde en in januari starten wij met het 2de trimester van dit schooljaar. Het klasje van juffrouw Lutgarde is ondertussen flink aan het aangroeien. Met het oog op een goede begeleiding van elke kleuter vinden wij het belangrijk dat de grootte van de verschillende klassen overal ongeveer gelijk zijn. Daarom hebben wij beslist na Nieuwjaar enkele wijzigingen door te voeren. De 5 oudste kleuters van juf Lutgarde zullen doorschuiven naar juf Manuella. In haar klas zullen er dan de 18  kleuters zitten.

Concreet betekent dit het volgende:

Liam Klawitter, Arne Charlier, Lotte Reweghs, Helena Stulens en Matthis Steegmans zullen na nieuwjaar doorschuiven naar juf Manuella.

Enkel tijdens de turnlessen zullen de vijf doorgeschoven kleuters terug aansluiten met de klas van juf Lutgarde.

In de klas van juffrouw Noëlla verandert er niets. Zij is gestart met 18 vijfjarige kleuters en werkt met dezelfde kleuters verder.

Bij juf Jannicke vertrekken 5 kleuters naar juf Manuella en komen er zeker in januari 4 kleuters bij. Zij zijn in januari dan met 13 kleuters. In de loop van het schooljaar groeit het klasje nog aan zodat er op het einde van het schooljaar 17 kleutertjes zitten.

Dan zitten er – uitgezonderd de klas van juf Noëlla (enkel de 5-jarigen)- in elke klas 2 leeftijdsgroepen.

Wij danken U voor uw begrip en wensen de kleuters een goede en een fijne start bij hun nieuwe juffen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Daenen

Directeur