Nieuwsbrief 9 december 2013 – Oudercontact lager onderwijs

 

Beste ouders

  

Het schooljaar vordert snel. Er is reeds een trimester

voorbij en de kerstvakantie staat voor de deur.

De laatste weken hebben de leerkrachten getoetst in

hoeverre de leerlingen de leerstof van het eerste trimester onder de knie hebben.

U en wij allen zijn benieuwd naar de uitslag van dit rapport.

De leerkrachten van het 2de t/m het 6de leerjaar willen dan ook graag samen met u de resultaten en de mogelijkheden van uw kind bespreken.

Tijdens dit persoonlijk contact op WOENSDAG 18 DECEMBER van 15u tot 18u kunt u met de leerkracht interessante gegevens uitwisselen.

 

Gelieve op onderstaande invulstrook het uur en de leerkracht in te vullen.

De leerkrachten zullen trachten met ieders wens zoveel mogelijk rekening te houden.

 

Daenen Jan

Directeur

 

 

———————-  Afgeven ten laatste op vrijdag 13 december   ———————-

Ondergetekende, ouder(s) van …………………………………………………………… klas: …………………

komen het rapport afhalen van 15u tot 18u en wenst oudercontact met volgende leerkracht(en):

  • Juf Kris om ………………… uur
  • Juf Lidy om ………………… uur
  • Juf Carine om ………………… uur
  • Juf Els om ………………… uur
  • Mr. Steven om ………………… uur

Handtekening:

———————————-