NIEUWSBRIEF 19 november 2013 – voorstelling schoolwebsite –

NIEUWSBRIEF 19 november 2013

______________________________________________

 

 

Uitnodiging “Voorstelling van de schoolwebsite”

www.nederwijsje-opwermerke.be

 

Beste ouders

 

Al een 2-tal jaren heeft een werkgroepje nagedacht over het opstarten van een website voor de school. Het opzet was om één website te creëren voor de drie vestigingen namelijk “Het Nederwijsje”, “Het Opwermerke Lager” en “Het Opwermerke Kleuters.”

Na veel overleg zijn we gekomen tot een eindproduct dat mag gezien worden.

Onze website heeft tot doel om jullie ouders zo goed mogelijk te informeren over het schoolleven in de verschillende vestigingen. Leerkrachten en enkele leden van het oudercomité komen uitleg geven over de info die u kan terugvinden op de site.

Deze infoavond heeft plaats in de klas van meester Steven op donderdag 28 november om 20u.

U bent hier vriendelijk op uitgenodigd en u kan inschrijven via onderstaande inschrijvingsstrook.

 

Met vriendelijke groeten

Directie & leerkrachten

 

Ondergetekende ………………………………………………………………………….  mama en/of papa van ………………………………………………………………………………           (klas ……………) wenst/wensen zich in te schrijven voor de infoavond op donderdag 28 november om 20u.

Handtekening: ……………………………………………