Nieuwsbrief 25 september – Medicatie op school –

Geachte ouders,

 

De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan schoolpersoneel om medicatie toe te dienen op school.

Indien dit toch moet gebeuren vanuit medisch standpunt willen wij hier zeker aan meewerken.

Graag willen wij hieromtrent de volgende afspraken maken :

  1. Gelieve in de mate  van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet toegediend worden.  Dit wil zeggen dat      medicatie, die ’s morgens of ’s avonds kan gegeven worden thuis toegediend wordt.
  2. Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat onderstaand attest door de behandelende geneesheer ingevuld wordt.  Wanneer u gebruik maakt van onderstaand attest krijgt u een nieuw formulier van de leerkracht.  Dit wordt dan door u bijgehouden als reserveformulier.
  3. De      leerkracht/school kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie conform de onderstaande richtlijnen.

Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de schoolarts contact opneemt met uw huisarts.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan Daenen

Directeur a.i.

 

Graag kregen wij het onderstaand formulier, ingevuld door de behandelende geneesheer van u terug.

 

 

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school

 

Naam van het kind : …………………………………………………………………………………………………

 

Naam van de medicatie : ………………………………………………………………………………………….

 

Dosis : …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Periode van toediening op school : van ………………….. tot ……………………….……… (datum)

 

Tijdstip van toediening op school : …………………………………………………………………………….

 

Wijze van toediening op school : ……………………………………………………………………………….

 

Stempel en handtekening arts                                          Handtekening ouder(s)