Nieuwsbrief 23 september 2013

Geachte ouders

 

De eerste oudercontacten hebben een tweetal weken geleden plaatsgevonden.

Sommige ouders konden die dag niet aanwezig zijn wegens andere afspraken.

Daarom wil ik enkele schoolafspraken die wij toen gemaakt hebben nog even in deze nieuwsbrief terug in de aandacht zetten.

 

Woensdag fruitdag!

Al sedert een aantal jaren hebben wij woensdag uitgekozen als fruitdag. Het zou fijn zijn als jullie dan een stuk fruit zouden meegeven i.p.v. een koek. Dit kadert in onze visie van ons gezondheidsbeleid.

 

Drankbeleid op school.

Hier verandert er iets in onze school.

Wij willen u vragen dat je kind onder de speeltijden enkel nog water meebrengt. Redenen?

– afvalbeleid: vaak worden er vooral brikpakjes halfvol weggegooid.

– lekken in de boekentassen (beschadiging van boeken en schriften,…)

– ook werden er flesjes gevuld met cola, …

– Ons kraantjeswater is onlangs nog getest en goed bevonden. In de klassen mogen de leerlingen steeds hun busje vullen met water. Water drinken moet en is bovendien gezonder dan de vele andere limonades en zelfs sportdranken die te pas en te onpas aan kinderen worden gegeven.

 

Eten blijven op school.

De kinderen die blijven eten: brengen zelf boterhammen mee in een brooddoos

(dus géén verpakkingsmateriaal) en tekenen deze best met voor en familienaam .

en zijn vrij om een drankje te kopen in de school. (Zij mogen bij hun middagmaal ook hun eigen drankje meenemen van thuis.)

Er is keuze tussen verschillende niet koolzuurhoudende

drankjes: choco, fruitsap, water. Deze drankjes kunnen aangekocht worden door eerst een jeton te bestellen bij de juf. Later wordt dan via de factuur afgerekend.

 

Brengen en afhalen van onze kleuters.

Brengen

Alle kleuters en leerlingen dienen ’s morgens afgezet te worden achter de witte lijn. Dit kan niet voor 8u30. De kinderen zijn immers niet verzekerd omdat de bewaking door juf Lutgarde begint om 8u30. Dus voor 8u30 naar de opvang graag. Ook ’s middags begint de bewaking voor de kleuters die thuis gaan eten om 12u45. Dus om 12u45 zijn zij terug van harte welkom.

Afhalen.

Enkel bij regenweer mogen de kleuters en de andere leerlingen afgehaald worden onder het afdak.

We vragen voor de veiligheid van je zoon of dochter dat a.u.b. niemand zijn kleuter ‘s middags of ’s avonds aan het hek afhaalt. Dit is zeer verwarrend voor de leerkrachten en de andere leerlingen. Wij weten vaak niet wie dan is afgehaald. Ook is het al in het verleden gebeurd dat andere kleuters ook rustig mee buiten wandelen. Dit moeten we kost wat kost voorkomen. We hebben rijen die de kinderen naar het plein of naar de hoek van de Proefbosstraat brengen.

 

Parking voor het klooster.

Er komt binnenkort een bord dat vraagt dat de parkeerruimte voor het klooster voorbehouden wordt voor het personeel van onze school. Zij zijn vaak zwaar beladen met materiaal, schriften, …  Het zou fijn zijn als deze plaatsen gedurende de schooluren enkel zouden bezet worden door het onderwijzend personeel.

 

Weetje

Woensdag 2 oktober 2013: pedagogische studiedag. Dit betekent voor de leerlingen een dagje vrijaf.

Er wordt die dag enkel opvang georganiseerd in Hoeselt-Centrum.

Adres: Beukenlaan 11 – 3730 Hoeselt

 

Mijn gegevens.

Blijkbaar zijn er reeds enkele ouders op zoek geweest naar mijn gegevens, meer bepaald mijn telefoonnummer. Bij deze kunt u mijn gegevens hieronder raadplegen.

 

Jan Daenen

Nederstraat 79 B

3730 Hoeselt

Tel: 0478/712713

 

Alvast bedankt om het naleven van deze aanbevelingen.

 

Jan Daenen

Directeur