NIEUWSBRIEF 2 september 2013

Beste ouders,

Op deze tweede september willen wij u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wij wensen dan ook iedereen van harte een goede start en een heel fijn schooljaar toe. Voor de meesten onder u is het een blij weerzien geworden en wij hopen dat de nieuwelingen zich snel thuis zullen voelen in onze school.

Zoals jullie reeds vernamen op het einde van het vorige schooljaar zal juffrouw Marita niet meer in functie zijn als directeur van jullie school. De inrichtende macht heeft mij, Jan Daenen, aangesteld om de taak van directeur over te nemen.

Ik zal samen met de leerkrachten mij ten volle inzetten om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan de kinderen van onze school. De afgelopen weken heb ik kunnen vaststellen dat er in de drie vestigingen enorm hard gewerkt is door ouders, leerkrachten en poetspersoneel om de klassen en de speelplaatsen een nieuwe frisse look te geven om het nieuwe schooljaar prettig te kunnen starten.

Via deze nieuwsbrief zou ik dan ook iedereen willen bedanken die de handen uit de mouwen heeft gestoken ten voordele van de school.

 

Op het secretariaat wordt de laatste hand gelegd aan een infoboekje met praktische regelingen. Dit krijgt u zo snel mogelijk in uw bezit.

 

 

 

 

Op deze eerste schooldag geef ik alvast enkele data mee:

Woensdag 4 september 2013:

Ouderavond lager onderwijs Opwermerke: om 19.30

 

Maandag 9 september 2013:

Ouderavond kleuteronderwijs Nederwijsje: om 19.30

 

Dinsdag 10 september 2013:

Eucharistieviering in de kerk van de O.L.V.-Parochie om 9u.

 

Dinsdag 10 september 2013:

Ouderavond lager onderwijs Nederwijsje: om 19.30

 

Woensdag 11 september 2013:

Eucharistieviering in de kerk van Werm om 9u

 

Dinsdag 17 september 2013:

Ouderavond kleuteronderwijs Opwermerke: om 19.30

 

Woensdag 25 september 2013:

Infoavond Nederwijsje veenklassen om 19.30 in de klas van meester Steven

 

 

Woensdag 2 oktober 2013: pedagogische studiedag: vrijaf

 

 

 

Directie en leerkrachten