Inschrijving: Oudercontactavond van 10 september 2013

NIEUWSBRIEF 2 september 2013

______________________________________________

Beste ouders

 

Traditiegetrouw worden er in het begin van het schooljaar oudercontacten georganiseerd om u de kans te bieden nader kennis te maken met het schoolgebeuren in het algemeen en met het klasgebeuren in het bijzonder.

  • Het oudercontact voor het 1ste tot en met het 6de leerjaar gaat door op dinsdag 10 september om 19.30 uur.  Samenkomst in de zaal van de school.

U bent hier vriendelijk op uitgenodigd en u kan inschrijven via onderstaande inschrijvingsstrook.

 

Met vriendelijke groeten

Directie & leerkrachten

——————————————————————————————————————–

Ondergetekende ………………………………………………………………………….  mama en/of papa van

……………………………………………………………………………… (klas ……………) wenst/wensen zich in

te schrijven voor het oudercontact van dinsdag 10 september om 19.30 uur.

 

 

Handtekening: ……………………………………………