Nieuwsbrief schoolfeest

Beste ouders,

Nog een goede maand en dan is het zover. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni wordt onze nieuwste creatie “Doornroosje” opgevoerd in Gemeenschapscentrum Ter Kommen. De voorbereidingen zijn volop aan de gang en er wordt al een hele tijd druk gerepeteerd. Binnenkort start de voorverkoop van onze kaarten. Opdat jullie nu reeds praktische schikkingen zouden kunnen treffen, delen wij nu de tijdstippen van de opvoeringen mee. Gezien het succes van de vorige edities, hebben wij ervoor geopteerd om dit jaar 3 voorstellingen te organiseren. Op vrijdag 7 juni treden de kinderen een eerste maal op om 18.00 en op zaterdag 8 juni zijn er 2 opvoeringen gepland, met name één om 13.30 en één om 18.00.

Gezien de voorbereidingen en de repetities doorgaan op school tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen rekenen wij er ook op dat alle leerlingen aan deze opvoeringen meewerken. Dit is een uitgelezen kans om naast het gewone leren ook heel wat andere doelstellingen te bereiken. Denk maar aan het muzische, aan het creatieve en aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Met vriendelijke groet,

Het schoolteam